– Vegfast Sunnhordlandsregion

Med SUNNFAST-bruløysinga så slepp me å bygge nye ferjekaier
og får døgnåpen veg for heile Sunnhordland

For første gong i manns minne ser det ut til at kommunane i Sunnhordland kan verte samde om eit vegprosjekt! Ei bru over Husnesfjorden kan kopla saman dei to største kommunane i regionen utan at me treng snøggbåtar, ferjer eller ferjestø, slik at avstanden mellom Husnes og Leirvik vert ca. 20 minutt.

 
 

Kvinnherad vert kopla opp mot nye E39 Hordfast og bidreg sterkt til trafikkauke og finansieringa av dette vegprosjektet. Tysnes vert eit sentralt knutepunkt i Sunnhordland, og vil komme i ei særs god posisjon i høve nærings- og folketalsutvikling. Huglo vert landfast.

 
 
Les rapporten frå Multi-consult, mulighetsstudie
(september 2020)

Sjå kart med reisetidstabell mellom mål i regionen
(september 2020)

Les informasjonsavisa
(oktober 2018)

Les rapporten frå Norconsult
om trafikantnytte
(oktober 2018)

SUNNFAST – Ny tid i Sunnhordland // Ei informasjonsavis om brusamband Kvinnherad – Stord

Utgivar: Sunnhordlandsambandet AS // Redaktør: Kjell Fylkesnes
Finansiert av kommunane og bedrifter i Sunnhordland