– Vegfast Sunnhordlandsregion

Med SUNNFAST-bruløysinga så slepp me å bygge nye ferjekaier
og får døgnåpen veg for heile Sunnhordland

For første gong i manns minne ser det ut til at kommunane i Sunnhordland kan verte samde om eit vegprosjekt! Ei bru over Husnesfjorden kan kopla saman dei to største kommunane i regionen utan at me treng snøggbåtar, ferjer eller ferjestø, slik at avstanden mellom Husnes og Leirvik vert ca. 20 minutt.

Nedanfor har vi lagt opp viktige publikasjonar.  Sjå også facebook-sida vår for oppdateringar.

 

Kvinnherad vert kopla opp mot nye E39 Hordfast og bidreg sterkt til trafikkauke og finansieringa av dette vegprosjektet. Tysnes vert eit sentralt knutepunkt i Sunnhordland, og vil komme i ei særs god posisjon i høve nærings- og folketalsutvikling. Huglo vert landfast.

 
 
Felles uttale frå kommunane til reguleringsplanen E39 Ådland-Svelgatjørn (mars 2021)

Film om bru i aluminium, frå Leirvik AS (januar 2021)

Les rapporten frå Multi-consult, mulighetsstudie
(september 2020)

Sjå kart med reisetidstabell mellom mål i regionen
(september 2020)

Les informasjonsavisa
(oktober 2018)

Les rapporten frå Norconsult
om trafikantnytte
(oktober 2018)

SUNNFAST – Ny tid i Sunnhordland // Ei informasjonsavis om brusamband Kvinnherad – Stord

Utgivar: Sunnhordlandsambandet AS // Redaktør: Kjell Fylkesnes
Finansiert av kommunane og bedrifter i Sunnhordland